Մանկավարժական նախաձեռնություն հայկական ասոցիացիա

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ՝ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ /հավաստագիր/ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՂ ԱՆՁԱՆՑ
____________________________________________
ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարության կողմից երաշխավորված << Մանկավարժական նախաձեռնություն>> հայկական ասոցիացիա>> հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է վերապատրաստումներ՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու համար դիմող անձանց:
Դասընթացները կազմակերպվում են ՈՒԿԵ փոխուսուցման, փոխստուգման և այլ արդյունավետ ու ժամանակի քննություն բռնած մեթոդիկաներով:
Դասընթացներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. Դիմում՝ կազմակերպության ղեկավարի անունով / դիմումները լրացվում են տեղում/
  2. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը /2 օրինակ/
  3. 3×4 չափսի 2 լուսանկար,
  4. Աշխատանքային գրքույկի պատճենը կամ քաղվածքը ,/
  /աշխատում է առ այսօր նշումով , ստորագրությամբ և կնիքով/ 2 օրինակ/,
  5. Անձնագրի և սոցքարտի պատճենները՝ 3 օրինակ, 6. ՄՆՀԱ հաշվեհամարին / 1510003946280100 Արարատբանկ ԲԲԸ/ փոխանցած գումարի անդորրագիրը:
  Պահանջվող փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ներկայացնել բնօրինակների հետ միասին: Պատճենների իսկությունը ստուգելուց հետո բնօրինակները կվերադարձվեն:
  Դասընթացի արժեքը, ներառյալ սուրճի ընդմիջումները, կազմում է 70 000 դրամ:
  ___________________________________
  Հասցեն՝ ք. Երևան, Կորյունի 19ա, 3-րդ հարկ:
  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 077 77 31 70, 091080205 հեռախոսահամարներով, կամ գրել mnha@imbox.ru էլ փոստի հասցեով: Մեր կայքը՝ mnha.am
  Գործերը ընդունվում են 26.02. 2018թ. մինչև-13.03.2018թ. ժամը 18. 00
  23.02 2018թ.ձև 1-dimum (1) Ձև2_Dimum
330
Ուսուցիչներ
810
Տնօրեններ